Utmärkelser

Utmärkelser


Varje år delar föreningen ut tre utmärkelser, Årets profil, Höökens minne samt stipendier.


Äldre utmärkelser finns här, pdf fil.Årets profil:

2007: Pär Jonsson skidor

2008: Oscar Ivars skidor

2009: Lisa Stam fotboll

2010: Thomas Bengtsson fotboll

2011: Christian Albinsson fotboll

2012: Joel Granberg fotboll

2013: Emil Danielson friidrott

2014: Oscar Danielsson-Frost, skidor

2015: Jens Lissel, fotboll

2016: Alfred Eriksson, skidor/skidskytte

2017: Märta Andersson, skidskytte/skidor

2018: Klara Andersson, skidskytte/skidor

2019: Anders Danielsson-Frost, friidrott/skidor

2020: Gabriel Stegmayr, skidskytte

2021: Oskar Albinsson, fotboll

2022: Leo Kristiansson, skidor/skidskytte

2023: Erik "Ekken" Eriksson, Snöåsektione/Skidskytte


Höökens minne:

2007: Jonny Danielson skidor

          Lis Frost skidor

2008: Mick Johansson fotboll

2009: Roland Thorén skidor

2010: Lars Ihlar skidor

2011: Catarina Emilsson fotboll

2012: Anders Strandberg fotboll

2013: Gösta Lindkvist styrelsen

2014: Andreas Olsson, fotboll

2015: Mattias Ström, skidor

2016: Helena Windahl, fotboll

2017: Björn Lundin, styrelsen/skidor

2018: Tom Andersson, skidskytte

2019: Ingemar Tallskog, skidor

2020: Josef Berg, fotboll

2021: Tomas Halvarsson, skidor

2022: Lars Nordin, bordtennis

2023: Maria Ström, Skidor/Skidskytte


Stipendier:

2007: Oscar Ivars

          Tobias Andersson

          Kristoffer Figgé Olsson

2008: Evelina Morén

2009: Oskar Danielson-Frost

          Emil Danielson

2010: Natanael Pehrs

          Zeb Palm

2011: Ida Olsson

2012: Mattias Albinsson

          Anton Åhl

2013: Alfred Eriksson

          Louise Samuelsson

2014: Chanell Cranning Hillgren

Märta Andersson

Emil Hermansson

2015: Sandra Vestas

Klara Andersson

Tilda Ström

2016: Hugo Ström

Wille Gustafsson

2017: Anders Danielsson-Frost

Nora Larsson

Wille Vestlund

2018: Elsa Andersson

Harald Eriksson

Leo Kristiansson

2019: Isak Olsson

2020: Clara Anderses

          Erik Danielsson-Frost

          Moa Kristiansson

2021: Mika Johansson

          Gustav Nordin

2022: Ebba Fryxell

          Maja Lissel

2023: Sigrid Berg

          Oscar Johansson

          Emil Sönsteröd


Olof Sterners minnesfond:

Förvaltas och delas ut av familjen Sterner tillsammans med DJIK.


2015: Chanell Cranning Hillgren

Alfred Eriksson

2016: Alfred Eriksson

2017: Märta Andersson

Alfred Eriksson

2018: Alfred Eriksson

          Hugo Ström

2019: Klara Andersson

          Hufo Ström

2021: Alfred Eriksson

          Leo Kristiansson