Styrelse skidor

Styrelse

Skidsektionen


Björn Lundin, ordförande, 0281-20738


Ingemar Tallskog, 0281-13085


Roland Thorén, kassör, 070-5670471


S-E Danielsson 0281-14047


Mattias Ström 0281-21304


Mats Kristiansson


Martina Halvarsson