Styrelse skidor

Styrelse

Skidsektionen


Björn Lundin, ordförande, 070-5304260


Ingemar Tallskog, 070-5515684


Roland Thorén, kassör, 070-5670471


S-E Danielsson, 070-2919759


Mattias Ström, 073-8119973


Mats Kristiansson, 070-2453202


Martina Halvarsson, 073-2526283