Innebandy

På DJIK årsmöte 2021 beslutades att lägga ned innebandyverksamheten inom DJIK.